Praca z PASS

Polish Abroad Saturday School poszukuje nauczyciela historii.

Osoby zainteresowane powinny mieć ukończone studia kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym.

Polish Abroad przeprowadza też weryfikacje Access NI, która jest niezbędna.

 

Praca na zasadzie self-employment.

Lekcje trwają od godz. 10:30 do 13:50 i odbywają się w soboty.

Start od 8 kwietnia 2017.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy nadsyłać na adres mailowy info@polishabroad.co.uk