Our funders / Nasi fundatorzy

In 2017/2018 financial year we have been funded by: / W roku finansowym 2017/2018 otrzymaliśmy wsparcie finansowe od:

 

Polish Abroad Saturday School w Derry~Londonderry otrzymało dofinansowanie od  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r w kategorii koszty dojazdów do szkół i instytucji kultury.

 

 

Derry City and Strabane District Council – Good Relations Project Grant

dcsdc logo

 

In previous years we were funded by / W poprzednich latach otrzymailiśmy dofinansowanie od:

OFMDFM – The Minority Ethnic Development Fund (MEDF) Tier 1

ofmdfm-logo-x1

Derry City and Strabane District Council – Good Relations Project Grant

dcsdc logo

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”

logo_SWP          logotypMSZ_A_kolor

 

The Loughs Agency – Sustainable Development Grant Programme

loughs agency logo

 

 

 

 

 

 

 

We would like to thank all our funders for the support! / Pragniemy gorąco podziękować wszystkim fundatorom za Ich wsparcie!