Kalendarz Zajęć Szkolnych

W linku poniżej znajduje się kalendarz zajęć Polish Abroad Saturday School w Derry~Londonderry. Dodatkowo informujemy, iż: 10 marca 2019 – Dzień zabaw dla dzieci (impreza otwarta) – miejsce zostaniepotwierdzone w najbliżych tygodniach. 23 marca 2019 – Wycieczka szkolna (W5, Belfast) Są to proponowane daty, które z przyczyn niezależnych od nas mogą ulec zmianie. W razie[…]